Edwina’s Welsh Blog (In welsh)

by

Dydd Llungorffenaf16    mynd draw I ynys St Mary a nofio yn y morgyda physgod jeli porffor gwenwynig, AAArgh
Dydd Mawrth   17 Gorffenaf   Aethom ar gwch cyflym I ynys St Martin,cerddon ni am ugain munud I’r safle sef, Knackyboy Cairn, bedd mynedfa tua 4000 blwydd oed. Roedden ni yn mesury maes magnetig, I ddarganfod pethau o dan y ddaer.Roedd yn angenrheidiol I wisgo dillad heb unrhyw ddarnau metel. Roedd Enda a Daniel cystal wrth y gwaith a rhai o’r myfyrwyr. Ddaethom o hyd i dri darn o grochenwaith a llawer o darnau bach o esgyrn wedi’u llosgi.
Roedd y cwch bach yn ol I Bryher yn lot o hwyl gyda dwr yn tasgu dros yr ochrau ac ynein sblashio.
Ar y maes pebyll rydym yn helpu coginio I trideg o bobol. Rydym ynprynu ein llysiau gan Paul Jenkins, y ffarmwr a darganfyddodd cledyf drych, un union rhai sydd yn stori Michael Morpugo, @The sleeping Sword’

Advertisements

One Response to “Edwina’s Welsh Blog (In welsh)”

  1. Sian Says:

    Dw i’n falch o weld y tywydd mor braf yno. Da ni wedi cael glaw, glaw a rhagor o law tan ddoe. Mae ffindio’r crochenwaith yn swnio’n gyffrous iawn. Pwy llosgodd yr esgyrn? Cafodd y cyrff eu amlosgi? Ddoe daeth y plant adre gyda gwaith y flwyddyn. Mae bag o bethe Enda gyda ni a dw i’n credu fod Tom wedi cymryd pethau Dan. Mae pob dim arall yn domen anferth ger y biniau ar y iard. Joiwch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: